Sjoerd Veenstra

Plannen en beleid maken voor Openbaar Vervoer en vervoer in algemene zin zonder kennis van zaken is niet verstandig. Ook helemaal niet nodig. In de provincie Gelderland hebben we heel veel mensen die ook heel veel weten. Deze mensen moeten we natuurlijk vinden. Breng Kenniscentrum is een mooi voorbeeld van hoe je dat in het geval van de regio Arnhem-Nijmegen kan organiseren. Een platform waar ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden samen met de openbaar vervoer gebruikers met elkaar kennis en ervaringen delen en verder ontwikkelen. De inbreng van ROCOV geeft een extra dimensie aan deze triple helix. De opgaven waar we als samenleving voor staan kan geen enkele organisatie alleen meer oplossen. De potentie voor innovatie en ontwikkeling in het Openbaar Vervoer worden beter benut als de partijen goed samenwerken. Het mooie van de samenstelling van het Breng Kenniscentrum is dat de organisaties ook kennis van het netwerk buiten de regio kunnen aanboren en inzetten. Zelfs buiten Nederland door het mobiliteitsbedrijf Transdev, de moederorganisatie van Breng.

Breng Kenniscentrum is voor Gelderland uniek omdat het zo is vastgelegd in de concessie Openbaar Vervoer regio Arnhem-Nijmegen. Als vertegenwoordiger van de Provincie Gelderland participeer ik in Breng Kenniscentrum. Bij de Provincie Gelderland houd ik mij bezig met het Openbaar Vervoer vanuit het Programma Mobiliteit. Niet als losstaand fenomeen, maar altijd in verbinding met de bredere opgaven waar we als provincie voor staan (Omgevingsvisie) en andere modaliteiten en mobiliteit in en buiten Gelderland. Mobiliteit is een keten. Met het Openbaar Vervoer kom je ver maar redt je het niet altijd en overal. Het is belangrijk ook vanuit Breng Kenniscentrum die verbinding met andere modaliteiten te blijven zoeken. Ook met aanpalende ontwikkelingen als digitaliseringen en verduurzaming en de gevolgen voor het huidige en toekomstige Openbaar Vervoer.