Juul van Hout

Als directeur van OV bedrijf Hermes, onderdeel van Transdev NL en concessiehouder in de regio Arnhem Nijmegen, hebben we middels het Breng Kenniscentrum vanaf 2011 de samenwerking gezocht en gekregen met voor ons belangrijke stakeholders in deze regio.   

Kennis (laten) vergaren, kennis gebruiken en kennis delen zijn daarbij de sleutelwoorden die het Openbaar Vervoer als onderdeel van de totale mobiliteit een steeds betere rol heeft laten innemen.

Dit Kenniscentrum heeft inmiddels binnen een andere concessie van Hermes, de regio Zuid Oost Brabant, navolging gekregen en is ook daar van grote toegevoegde waarde.

De combinatie van Onderwijsinstellingen, Radboud Universiteit en HAN, de opdrachtgever provincie Gelderland, een vertegenwoordiging namens alle gemeenten en de vertegenwoordiging vanuit de reizigers via het ROCOV, is uniek en helpt ons en onze reizigers in deze regio om een nog beter product op maat te kunnen leveren.

Sinds het begin van het Kenniscentrum hebben we inmiddels ook via de zogenaamde Netwerkbijeenkomsten op verschillende thema’s met elkaar van gedachten kunnen wisselen en zijn we ook concreet aan de gang kunnen gaan met onderzoek op deze onderwerpen. Monitoring Breng Flex en MAAS Heijendaal zijn concrete voorbeelden waar het Kenniscentrum zijn waarde heeft bewezen.

Voor de nabije toekomst staan er nog een aantal belangrijke opgaven in deze regio op het gebied van mobiliteit te wachten en daar kunnen en willen we ook actief een rol in spelen, zoals we ook op vragen vanuit ons netwerk onderzoeksvoorstellen kunnen formuleren.

Door de korte lijnen in deze samenwerking maakt het alles net iets gemakkelijker om te komen tot het beste resultaat in deze regio en daar zijn we trots op!