Johan Kruithof

Openbaar vervoer in al zijn veelvormigheid is uiteindelijk bedoeld om een reiziger prettig van A naar B te brengen. Mensen zijn mobiele wezens. Mensen zijn reizigers. Het Regionaal Overleg Consumentenorganisaties in het Openbaar Vervoer, oftewel het ROCOV, vertegenwoordigt in Gelderland die reiziger. Namens dat ROCOV mag ik, Johan Kruithof (sedert 1 september 2018 voorzitter van ROCOV Gelderland), die reiziger representeren in het BRENG Kenniscentrum.

Een mooi en informeel netwerk van experts en deskundige betrokkenen bij innovaties en ontwikkelingen in het Openbaar Vervoer. De drijfveer van het Breng Kenniscentrum, innoveren en verkennen ten behoeve van de verbetering en versterking van mobiliteit, is ook mijn drijfveer. 

Het is prachtig om mee te maken bij het Kenniscentrum wat expertise en vrijdenken samen vermag! Voor mij staat daarbij het perspectief van de reiziger steeds voorop. Om die reden heb ik ingebracht of we niet samen (wetenschap, vervoerders, overheid, reizigers) een vernieuwende aanpak kunnen ontwikkelen, met gebruikmaking van wat er tegenwoordig technisch en digitaal allemaal mogelijk is, voor de reiziger die niet zo handig is. Of niet zo digitaal bekwaam. Of laaggeletterd. Of anderszins met beperkingen te maken heeft. In het onderzoeksprogramma van het Breng Kenniscentrum gaat hieraan aandacht besteed worden. Ik heb er hoge verwachtingen van!

 

Johan Kruithof

Voorzitter ROCOV Gelderland