Arthur Boone

 

Maak kennis met een nieuw stuurgroeplid van het Breng Kenniscentrum: Arthur Boone, wethouder bij de gemeente Westervoort. Al sinds 1997 bevindt Arthur zich in de regionale politiek en hij is sinds 2010 wethouder. In 2014 krijgt hij als wethouder de thema’s Verkeer en Vervoer en Jeugd en WMO in zijn portefeuille. Dit blijkt een verrassend goede combinatie te zijn. Naast zijn functie als wethouder is Arthur ook voorzitter van het portefeuillehouders overleg mobiliteit van de regio Arnhem Nijmegen, de opvolger van de vroegere stadsregio. Ook is hij  voorzitter van het bestuur van de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen. Vanuit deze twee laatste functies denkt Arthur van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor het Breng Kenniscentrum.

“Ik denk dat ik iets extra’s kan brengen, omdat ik zowel kennis heb van het sociaal domein als de ruimtelijk ordening in zijn algemeenheid. Ik loop al een tijdje mee bij de gemeente, maar door ook veel te praten met verschillende partijen in de regio heb ik behoorlijk wat kennis opgedaan. Ik weet wat er speelt.” Zijn aandacht gaat vooral uit naar vernieuwing. “Een project als Breng flex vind ik bijzonder interessant. Er zijn tegenwoordig veel ontwikkelingen die ontzettend mooi zijn om te volgen. Maar, ook voor grotere partijen als Connexxion is het Kenniscentrum een absolute verrijking. Zij hebben veel voordeel bij de kennis die studenten leveren.”

De wethouders van het portefeuillehouders overleg mobiliteit van de regio Arnhem Nijmegen, waartoe ook Arthur behoort, willen graag naar de toekomst kijken en gaan een mobiliteitsvisie opstellen.  De doelen: waar willen ze staan, waar staan ze nu voor en wat is de visie voor de komende periode in de regio. “Bereikbaarheid gaat de boventoon voeren. De mobiliteitsvisie speelt in op alle ontwikkelingen, bijvoorbeeld elektrische bussen. Er zijn zoveel interessante dingen te melden over mobiliteit.”
Kan het Breng Kenniscentrum hier een rol in spelen? “Ik zou het zeer op prijs stellen als we de koppeling kunnen maken met het Breng Kenniscentrum. Ik denk dat we veel voor elkaar kunnen betekenen.”