Jaarlijkse netwerkbijeenkomst Breng Kenniscentrum 3 oktober 2018

Op woensdagmiddag 3 oktober a.s. van 13:30 uur tot ± 17:30 uur vindt de jaarlijkse bijeenkomst van het Breng Kennisnetwerk plaats. Tijdens deze bijeenkomst staat het thema ‘samen op weg naar maatwerk’ centraal.

Thema: ‘samen op weg naar maatwerk’

Locatie: DROOM! Nieuwe Aamsestraat 32, 6662 ND Elst.

13.30 - 14.00 uur

Inloop met koffie, thee in de ontvangstruimte van DROOM!

14.00 uur

Opening en welkom door dagvoorzitter Herman Opmeer (directeur Opmeer Communicatie)

14.05 – 14.15 uur

Inleiding Breng Kenniscentrum en voorstelrondje nieuwe stuurgroep leden door de heer Prof. Dr. Henk Meurs, Radboud Universiteit (hoogleraar Mobiliteit en voorzitter Breng Kenniscentrum)

14.15 – 14.30 uur

De toekomst van Openbaar Vervoer en MaaS vanuit het oogpunt van reizigers en logistiek. De heer Dr. Niels van Oort (TU Delft)

14.30 – 14.45 uur

De uitdaging van innovatie binnen een mobiliteitsconcessie. Duo-presentatie van mevrouw Arwina de Boer (Provincie Brabant) en mevrouw Dorothe Wennekendonk (Hermes)

14.45 – 15.00 uur

Van basismobiliteit naar andere mobiliteit (Presentatie door de heer Johan Kruithof, (Voorzitter reizigersorganisatie ROCOV Gelderland).

15.00 – 15.15 uur

Integratie van doelgroepenvervoer binnen de mobiliteitsketen (hiervoor komt een spreker vanuit Gemeente Nijmegen)

15.15 – 15.45 uur

Pauze

15.45 – 16.00 uur

Gebruikers/reizigers aan het woord over hun persoonlijke reiservaringen met verschillende vervoersystemen uit de mobiliteitsketen

16.00 - 16.25 uur

Opdracht aan deelnemers: in groepjes 3 acties bedenken die bij de komende concessie zouden moeten prevaleren om ‘samen op weg naar maatwerk’ mogelijk te maken.
Tevens de mogelijkheid om twee kennisvragen aan te reiken, die binnen het Breng Kenniscentrum onderzocht kunnen gaan worden om maatwerk mobiliteit te bevorderen.

16.25 – 16.50 uur

Plenaire terugkoppeling van de resultaten uit de werkgroepjes

16.50 – 17.00 uur

Afsluiting netwerkbijeenkomst

17.00 – 18.00 uur

Netwerkborrel; met hapje en drankje