25 april 2016

Op 11 april vond aan de HAN Arnhem de tussentijdse stakeholderbijeenkomst plaats van zowel het WMO Nijmegen onderzoek, als het onderzoek in Arnhem e.o. naar de drie hulpmiddelen uit de Reiskoffer.

Als eerste op het programma: de voorlopige resultaten van het kwalitatieve onderzoek naar de uitgifte van het Breng Dal Vrij abonnement in Nijmegen onder de groep burgers die voorheen een vervoerkostenvergoeding ontvingen vanuit de gemeente. Studenten van de faculteit GGM (Gezondheid, Gedrag en Maatschappij) hebben 45 personen geïnterviewd, en hen gevraagd naar hun ervaringen met het reizen met de bus na ingebruikname van het abonnement. Daarbij is ingegaan op zaken als (ervaren) bereikbaarheid, mobiliteit en service. Ook is ter sprake gekomen in hoeverre het reizen met de bus mensen helpt zelfstandiger en onafhankelijker te zijn. De interviewfase is inmiddels afgerond, wat de komende weken volgt is de analysefase. Hierin worden zij begeleid door Maarten Kwakernaak van het Kenniscentrum HAN Sociaal.

Vervolgens is voor zowel het onderzoek in Nijmegen als het onderzoek in Arnhem e.o. de vragenlijst besproken die binnenkort uitgestuurd gaat worden naar de doelgroep. Met de aanwezigen zijn de thema’s vastgesteld, die ikzelf (Renée van Os) aankomende week samen met studenten van de FEM (Economie en Management) zal uitwerken tot 2 definitieve vragenlijsten. Deze zullen naar verwachting eind april verstuurd worden. In Nijmegen naar een kleine 600 personen, in Arnhem e.o. naar plm. 250.

De aanwezigen gaven aan het prettig te vinden op deze manier geüpdatet te worden. Tegelijkertijd heeft de bijeenkomst geleid tot een verdere aanscherping van het onderzoek. Al met al een vruchtbare bijeenkomst dus!  De resultaten van beide onderzoeken worden naar verwachting in september 2016 gepresenteerd.

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest