Regie op mobiliteit

11 april 2016

Op dit moment worden in Gelderland regiecentrales opgezet. Deze gaan binnen het doelgroepenvervoer functioneren als platform tussen enerzijds vervoerders en anderzijds de reizigers. Tegelijkertijd wordt het flexnet ontwikkeld. Dit flexnet houdt in dat er vraaggericht vervoer komt op de plekken waar het openbaar vervoer niet goed aansluit op de vraag. Dit betekent bijvoorbeeld een deelauto in een dorp waar nu lege bussen rijden.

Dit vraaggericht vervoer kan bestaan uit allerlei initiatieven vanuit de markt en de samenleving en daarom vraagt dit om ordening. In het onderzoek wordt nagegaan hoe en in hoeverre de regiecentrales ook bij dit vervoer als platform zouden kunnen functioneren om zo alles via één toegangspunt aan de reiziger aan te kunnen bieden.

Om dit te doen worden aan de hand van bureauonderzoek en interviews business modellen opgesteld voor de regiecentrales. Hierbij worden vervoerswijzen (deelautosystemen, fietssystemen en organisaties met vrijwilligers) en andere platformen meegenomen. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre deze businessmodellen haalbaar zijn voor de regiecentrales in hun eigen context. Hierbij wordt er bijvoorbeeld rekening gehouden met politiek en wetgeving. Hiervoor zullen wederom interviews worden gehouden. ''De verwachting is dat het in totaal om tussen de 15 en de 20 interviews zal gaan."  Tijdens mijn onderzoek word ik begeleid door Henk Meurs (Radboud Universiteit Nijmegen)  en Frank Beurs (Provincie Gelderland).

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest