22 maart 2016

Tot 1 januari 2016 hadden Wmo’ers in Nijmegen met een vervoersindicatie recht op een jaarlijkse vergoeding van hun vervoerskosten. Met ingang van 1 januari is deze situatie gewijzigd.

Connexxion heeft de HAN gevraagd onderzoek te doen naar het gebruik en de waardering van dit abonnement – en het reizen met de bus in meer algemene zin – door de doelgroep. In het onderzoek, “De nieuwe reizigers van Connexxion” getiteld, wordt onder andere gekeken naar de invloed van het busabonnement op de mobiliteit en individuele bereikbaarheid van de doelgroep.

Voor het onderzoek worden studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ingezet. Zij nemen een schriftelijke vragenlijst af, en houden daarnaast met een deel van de mensen mondelinge diepte-interviews. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van onderzoekers Renée van Os en Maarten Kwakernaak. De gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland zijn mede-financierders van het project.

Looptijd van het project
Looptijd van het project is 8 maanden. De resultaten en conclusies worden naar verwachting in september 2016 gepresenteerd.

Het project loopt parallel aan het onderzoek in Arnhem naar de invloed van de hulpmiddelen uit De Reiskoffer op het reisgedrag van mensen met een fysieke en/of lichamelijke beperking.

Hebt u nog ideeën die we mee kunnen nemen in het onderzoek, laat dan een reactie achter of neem contact op met onderzoekers (renee.vanos@han.nl) (maarten.kwakernaar@han.nl)

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest