Grote respons

27 oktober 2015

Hoe het doelgroepenvervoer er uitziet over een aantal jaren is niet bekend, maar dat het anders dan nu is, is zeker. En daarom is er behoefte aan onderzoek naar de vervoerwensen en mogelijkheden van mensen met een speciale voorziening. In opdracht van de gemeente Arnhem en het Breng Kenniscentrum deed Hogeschool Arnhem Nijmegen onderzoek onder 4000 Arnhemmers die onder de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling vallen. Dat het onderwerp leeft blijkt uit de grote respons: Ruim 900 enquêtes zijn ingevuld!

Het onderzoek was onderdeel van een afstudeerstage van Commerciële Economie-studente Frederique Rutten samen met het Kenniscentrum Business Development en Co-creation van de HAN. Vragen die centraal stonden in het onderzoek waren:

(1)    Hoe frequent reist de doelgroep met het OV?

(2)    Hoe ervaren zij het reizen met de bus?

(3)    Welke drempels ervaren zij in hun eigen bereikbaarheid en mobiliteit?

(4)    Zijn zij bekend met Breng en wat is hun mening t.a.v. de invoering van een (toekomstige) combipas?

Tijdens het Breng-symposium op 25 september zijn de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd. Wat bleek? Iets meer dan de helft van de doelgroep reist al regelmatig met de bus. Zij doen dit met als doel het bezoeken van familie en vrienden, het doen van boodschappen, of het afleggen van een medisch bezoek. Hun ervaring met het reizen met de bus is overwegend positief - waarbij hen zowel gevraagd is naar hun ervaring in de bus (makkelijk zitplaats innemen, gemakkelijk de bus in- en uit), als buiten de bus (halte is goed bereikbaar).  Aan de andere helft van de doelgroep die (nog) niet met de bus reist, is gevraagd naar achterliggende redenen. Veelal wordt gewezen op de beperking die mensen hebben – die soms te zwaar is om met de bus te kunnen reizen. Een groot deel van de totale doelgroep toont interesse in een (toekomstige) combipas voor Arnhem, die zowel voor het OV als voor de stadsregiotaxi ingezet zou kunnen worden. Dit zijn vooral mensen die nu ook al met het OV reizen.

De presentatie van het onderzoek vindt u hier. Het volledige onderzoeksrapport is op te vragen bij Daan Stevens.

Vervolgonderzoek in Nijmegen
Tijdens het symposium is een vervolgonderzoek voor 2016 aangekondigd, in Nijmegen. Ook in dit onderzoek staan het gebruik van en de ervaring met het reizen met de bus door de WMO-doelgroep centraal. Nieuw in dit onderzoek is de focus op het bevorderen van de individuele bereikbaarheid van deze doelgroep door gebruik van de bus. Daarbij zal ook gekeken worden naar drempels (fysiek, maar ook meer gevoelsmatig) die zij ervaren waardoor zij op dit moment de bus (nog) niet nemen. 

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest