María Alonso González onderzoekt of reisgedrag verandert na introductie vraaggestuurd vervoer

11 september 2018

Binnen het SCRIPTS-project doen verschillende wetenschappelijke onderzoekers onderzoek naar Mobility as a Service (MaaS). De komende paar weken worden deze onderzoekers, met verschillende nationaliteiten en expertises, geïnterviewd over hun onderzoek. Vandaag is María J. Alonso González aan de beurt.

María is sinds juli 2016 een PhD-studente aan de TU Delft. Op dit moment is zij woonachtig in Delft, maar ze komt oorspronkelijk uit Spanje. Voordat María startte met haar PhD heeft ze de studie Civiel Ingenieur met een specialisatie in transport afgerond. 

Haar onderzoek en hoe het bijdraagt aan het SCRIPTS-project

In haar onderzoek richt María zich op de vraag welk effect de introductie van vraaggestuurd vervoer (demand responsive transport, DRT) zal hebben op ‘traditioneel’ openbaar vervoer. Vraaggestuurd vervoer combineert het publieke aspect van ‘traditioneel’ openbaar vervoer met het gemak van een op maat gemaakte service. Dit is een belangrijk kenmerk van duurzame MaaS-systemen die worden gebruikt in stedelijke gebieden. Breng flex is een voorbeeld van vraaggestuurd vervoer. Maar hoe beïnvloedt vraaggestuurd vervoer de keuzes voor de andere, niet-vraaggestuurde vervoermiddelen die binnen MaaS worden aangeboden? María richt zich bij deze vraag voornamelijk op de gedragsmatige aspecten: verandert het gedrag van reizigers als vraaggestuurd vervoer geïntroduceerd wordt? En zo ja, hoe dan?

Behaalde resultaten tot nu toe

María’s onderzoek heeft zich tot nu op twee verschillende benaderingen gericht. Ze heeft de voorkeuren van reizigers voor vraaggestuurd vervoer in kaart gebracht en afgezet tegen de voorkeuren van reizigers voor andere, niet-vraaggestuurde typen transport binnen stedelijke gebieden. Dit heeft ze gedaan aan de hand van een vragenlijst waarin reizigers binnen de regio Amsterdam hun voorkeur moesten aangeven. Daarnaast heeft María een framework geïntroduceerd waarmee het gebruik van vraaggestuurde vervoerssystemen geanalyseerd kan worden. Hiermee kan het gebruik van vraaggestuurd vervoer vergeleken worden met zowel het gebruik van ‘traditioneel’ openbaar vervoer als met wandelen en fietsen. Dit framework is al toegepast op de ritten die binnen Breng flex zijn gemaakt.

Interessante onderwerpen binnen het vakgebied

Welke onderwerpen verdienen meer aandacht, volgens María? MaaS brengt vraag naar en aanbod van vervoer bij elkaar, zowel vraaggestuurd vervoer als vervoer gebaseerd op traditionele dienstregelingen. Er is al veel onderzoek gedaan naar vervoer dat gebaseerd is op dienstregelingen, zoals bussen en treinen, maar onderzoek naar vraaggestuurd vervoer is nog relatief nieuw. Het is belangrijk om daar meer over te weten, zowel vanuit het perspectief van de reiziger als vanuit het perspectief van de vervoerder. Bovendien: MaaS combineert vraaggestuurd vervoer met vervoer dat op dienstregelingen gebaseerd is, en daar weten we nog weinig van. María geeft aan dat ze uitkijkt naar meer kennis over de vraag op welke wijze vraag en aanbod binnen MaaS het beste bij elkaar kunnen komen.

Het openbaar vervoer in Spanje in vergelijking met Nederland

Voor María maakt de binnen Nederland welbekende OV-chipkaart het grote verschil tussen openbaar vervoer in Nederland en Spanje. Ze legt uit dat het geïntegreerde betaalsysteem van de OV-chipkaart de drempel verlaagt om verschillende vervoermiddelen in verschillende regio’s Nederland te gebruiken. Ook binnen MaaS wordt er gebruikgemaakt van één betaalsysteem. Op deze manier bekeken vormt de OV-chipkaart de eerste stap naar MaaS!

Publicaties van María

  • Alonso-González, Van Oort, Cats and Hoogendoorn (2017). Urban Demand Responsive Transport in the Mobility as a Service ecosystem: its role and potential market share. Thredbo Conference
  • Alonso-González, Liu, Van Oort, Cats and Hoogendoorn (2018). The Potential of Demand Responsive Transport as a Complement to Public Transport: An Assessment Framework and an Empirical Evaluation, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, https://doi.org/10.1177/0361198118790842
  • Alonso-González, Narayan, Van Oort, Cats and Hoogendoorn (2017). Krijgt MaaS de auto uit de stad?, NM Magazine

Tags:

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest