Maak kennis met Valeria Caiati, environmental engineer en onderzoeker voor MaaS

30 januari 2019

Binnen het SCRIPTS-project doen verschillende wetenschappelijke onderzoekers onderzoek naar Mobility as a Service (MaaS). De afgelopen tijd zijn deze onderzoekers, met verschillende nationaliteiten en expertises, geïnterviewd over hun onderzoek. Vandaag sluit Valeria Caiati uit Italië de serie af.

 

Valeria Caiati is wetenschappelijk onderzoeker binnen de Urban Planning Group aan de TU Eindhoven. Valeria is een environmental engineer en heeft ervaring opgedaan met duurzaamheid in zowel de particuliere als de publieke sector. Momenteel woont Valeria in Amsterdam, maar oorspronkelijk komt zij uit Italië.

 

Valeria’s onderzoek en bijdrage aan het SCRIPTS-project

Sinds mei 2016 houdt Valeria zich bezig met de adoptie van innovatie in transport, vervoersbeleid en bijbehorende besluitvormingsprocessen. Valeria’s onderzoek gaat specifiek over het voorspellen van consumentenacceptatie van mobiliteitsservices die gebaseerd zijn op platformtechnologie zoals MaaS. De aanleiding voor dit onderzoek is een lopende discussie over de behoefte aan duurzame steden en het verminderen van onze afhankelijkheid van auto’s. MaaS kan hiervoor een van de innovatieve oplossingen zijn. Maar alleen als reizigers MaaS ook daadwerkelijk gaan gebruiken. De vraag is daarom nu: wie zullen MaaS gebruiken en op welke manier? Antwoorden op deze vragen zullen de kans op succes vergroten.

 

Behaalde resultaten tot nu toe

Valeria’s onderzoek heeft tot nu toe laten zien dat factoren als sociaal-demografie en sociale beïnvloeding significante effecten hebben op het besluit om MaaS te gebruiken. Een ander opvallend resultaat is dat reizigers binnen alle mogelijke transportmiddelen die MaaS aanbiedt, de voorkeur geven aan openbaar vervoer. Maar wanneer het gaat om het voorspellen van de vraag naar MaaS is het belangrijk om de adoptie van innovatie breder te bekijken dan alleen in de context van vervoer. Op die manier kunnen we leren van inzichten uit andere vakgebieden.

 

Interessante onderwerpen binnen het onderzoek

Wat Valeria een interessant onderdeel vindt binnen het onderzoeksgebied, is de rol van het vertrouwen dat mensen hebben bij het aanschaffen van de service die MaaS biedt. Reizigers kunnen het delen van persoonlijke informatie zoals locaties en reisgedrag beschouwen als een inbreuk op hun privacy. Ook zou er angst kunnen ontstaan dat de gedeelde data ongewenst gedeeld met en gebruikt kunnen worden door derde partijen. In hoeverre speelt dit een rol bij het al dan niet kiezen voor MaaS? Daar gaat Valeria zich in verdiepen.

 

Het openbaar vervoer in Italië in vergelijking met Nederland

Valeria vindt de infrastructuur voor het vervoer in Nederland goed ontwikkeld. Met name de OV-chipkaart maakt het in haar ogen heel makkelijk om zich te verplaatsen in steden. In Italië is er sprake van een groot verschil tussen het openbaar vervoer in het noorden en in het zuiden van het land. De verschillen zitten vooral in de bereikbaarheid, de kwaliteit en de beschikbare services, wat ertoe leidt dat de bevolking in het zuiden van Italië meer afhankelijk is van auto's. Italië en Nederland verschillen qua openbaar vervoer dus behoorlijk van elkaar. Italië boekt echter vooruitgang op het gebied van mobiliteit, waardoor het verschil tussen deze twee landen steeds kleiner wordt.

 

Publicaties

Jittrapirom, P., Caiati, V., Feneri, A.-M., Ebrahimigharehbaghi, S., Alonso-González, M. J., and Narayan, J. (2017). Mobility as a service: A critical review of definition, assessments of schemes, and key challenges. Urban Planning, 2(2), 13–25. doi:10.17645/up.v2i2.931.

Caiati, V., Feneri, A., Rasouli, S and Timmermans, H.J.P. (2017). “Innovations in urban mobility and travel demand analysis: Mobility as a Service context”, in Proceedings of the BIVEC-GIBET Transport Research Days 2017, Liège, Belgium, 18-19 May 2017, pp. 492-503.

Conference speaker at TRB 97th Annual Meeting (2018). Title of presentation "Innovation Adoption and Diffusion in Transportation: Modelling the Long-Term Demand for New Mobility Services Based on Platform Technology". Washington DC (USA).

 

 

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest