Maak kennis met Fariya Sharmeen, expert op het gebied van beleid binnen MaaS

28 augustus 2018

Binnen het SCRIPTS-project doen verschillende wetenschappelijke onderzoekers onderzoek naar Mobility as a Service (MaaS). De komende paar weken worden deze onderzoekers, met verschillende nationaliteiten en expertises, geïnterviewd over hun onderzoek. Vandaag doet Fariya Sharmeen uit Bangladesh de aftrap.

Fariya Sharmeen behaalde in 2015 haar PhD aan de TU Eindhoven. Op dit moment is ze werkzaam als senior onderzoeker aan de Radboud Universiteit en de TU Delft. Haar expertise ligt bij transportplanning, sociale netwerken, het modelleren van gedrag en stadsvernieuwing. Oorspronkelijk komt Fariya uit Bangladesh, maar momenteel woont zij in Eindhoven.

Fariya’s bijdrage aan het SCRIPTS-project

In Fariya’s onderzoek zet zij de rol van de governance (beleid) binnen MaaS uiteen. MaaS bestaat uit een samenwerking tussen verschillende stakeholders, die gezamenlijk een innovatief en geïntegreerd systeem vormen. Fariya onderzoekt welke rol governance kan spelen bij het faciliteren hiervan, terwijl tegelijkertijd duurzaamheid en de waarde voor reizigers gewaarborgd kunnen blijven. Fariya ontwikkelt een framework waarmee de MaaS-pilots geëvalueerd kunnen worden en waarmee inzicht ontstaat in de strategische ontwikkeling van de zakelijke kant van MaaS.

Behaalde resultaten tot nu toe

Fariya heeft een framework ontwikkeld om governance met betrekking tot nieuwe vervoerssystemen zoals MaaS te evalueren. Ook heeft Fariya de rol van vraaggestuurd vervoer onderzocht, waarbij zij de pilot van Breng flex als casus heeft gebruikt. In deze studie zijn de factoren die Breng flex aantrekkelijk maken en de belemmeringen die reizigers met betrekking tot vraaggestuurd vervoer ervaren onderzocht. De conclusie was dat de vooruitzichten over het algemeen veelbelovend zijn.

Interessante onderwerpen binnen het vakgebied

Volgens Fariya is er meer onderzoek nodig om de zakelijke kant van MaaS te begrijpen. Ook vindt Fariya dat er onderzoek nodig is naar privacy en het delen van reisgegevens, het verschil tussen tradioneel en nieuwe vormen van OV (zoals MaaS) in termen van duurzaamheid en sociale inclusie en de rol van sociale beïnvloeding tussen reizigers. Maar het belangrijkste vindt Fariya een nauwe samenwerking tussen wetenschap en praktijk, zodat de overgang naar MaaS soepel verloopt.

Volgens Fariya is vraaggestuurde mobiliteit, zoals Breng flex, een mooie manier om op de verschillende mobiliteitsbehoeften van reizigers in te spelen, met name in afgelegen gebieden en buiten de spits. Dat Breng flex een levensvatbare vorm van vraaggestuurd vervoer is, blijkt uit de verschillende spin-offs die Breng flex inmiddels door heel Nederland heen heeft. De kennis die de pilot m.b.t. Breng flex opleverde is erg waardevol om een efficiënt MaaS-platform te realiseren. Het is belangrijk om de kennis uit de pilot breed te delen, net zoals best practices. Maar natuurlijk is elke pilot weer anders. Zo was bij Breng flex governance geen issue, maar bij de evaluatie van het Zweedse MaaS-systeem UbiGo bleek het juist één van de belangrijkste belemmeringen voor succes te zijn. Een ander belangrijk punt is dat het voor een succesvolle implementatie van MaaS cruciaal is dat de stakeholders op één lijn zitten. Ook tijdens de evaluatie van een volgende pilot in de regio Arnhem-Nijmegen zal Fariya zich vooral bezighouden met het kritisch bekijken van de rol die beleid speelt bij de implementatie en effectiviteit van MaaS.

Het openbaar vervoer in Bangladesh in vergelijking met Nederland

Fariya legt uit dat er in Bangladesh veel meer paratransit bestaat dan in Nederland. Paratransit is manier van vervoeren waarbij gebruik wordt gemaakt van privaat deelvervoer, zoals, taxis, autoriksja’s, shuttles, etc. Het vervoer is dus veel informeler dan in Nederland. Ook zijn er maar weinig fietspaden, die ook nog eens weinig prioriteit krijgen. Ondanks dat Bangladesh bezig is met het bouwen van infrastructuur voor metro’s en bussen, zal het nog een tijd duren voordat een concept als MaaS gerealiseerd kan worden.

Publicaties

  • Ebrahimi, S., Sharmeen, F. and Meurs, H. (2018) Innovative Business Architectures for Mobility as a Service (MaaS) – exploration, assessment, and categorization using operational MaaS cases, Proceedings of the 97th Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington DC.
  • Sharmeen, F. and Meurs, H. (forthcoming in 2018) The Governance of Demand Responsive Transit Systems - A Multi Level Perspective, in Finger, M. and Audouin, M. (eds.) The Governance of Smart Transportation Systems, Springer.

Voor meer informatie over Fariya Sharmeen:

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest