Jaarlijkse netwerkbijeenkomst Breng Kenniscentrum

18 oktober 2017

Op 4 oktober kwamen betrokkenen, belanghebbenden en geïnteresseerden rondom het Breng Kenniscentrum op uitnodiging van de Raad van Bestuur Radboudumc bij elkaar in het splinternieuwe gebouw Tandheelkunde. Tijdens een interactieve sessie werd er veel kennis gedeeld en inspiratie opgedaan over mobiliteit. Na afloop van de netwerkbijeenkomst werden de genodigden op voortreffelijke en inspirerende wijze rondgeleid door het prachtige gebouw.

Na de opening van dagvoorzitter Oscar Roelofs kwamen er verschillende experts uit het veld aan het woord. Voorzitter van het Breng Kenniscentrum Henk Meurs gaf een korte uitleg over de doelstellingen, deelnemers en werkwijze van het Kenniscentrum. Hierna werd er dieper ingegaan op verschillende onderzoeken die in opdracht van het Kenniscentrum worden uitgevoerd.

Carlo Buise, manager Arbo- en Milieudienst van het Radboudumc, legde uit hoe slimme ICT oplossingen voor een duurzaam en bereikbaar Heijendaal kunnen zorgen. Door het gebruik van big data zijn verschillende scenario’s ontwikkeld die ons leren hoe we de pieken in de spitstijden kunnen verminderen. Het onderzoeksteam van de HAN bestaande uit Els van der Pool, Renee van Os en Arjen van Weert vertelde over het innovatieve project Breng flex en de eerste resultaten hiervan. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 17% van de gebruikers van de dienst de auto laat staan en hiervoor in de plaats gebruikmaakt van Breng flex. Gezien de positieve uitkomsten krijgt het project dan ook een tweede pilotjaar waarin de uitbereiding wordt gezocht naar dorpen en steden rondom Arnhem en Nijmegen. Hierna lichtte Arthur Boone, wethouder van Westervoort en portefeuillehouder mobiliteit, het doelgroepenvervoer en de regionale mobiliteitsvisie van de regio Arnhem Nijmegen toe.

 

Hoewel zij allemaal spraken vanuit verschillende invalshoeken, bleef de focus gericht op de leefbaarheid en het welzijn van (kwetsbare) doelgroepen in het kader van smart mobility. Dit gaf een verrassende kijk op bepaalde aspecten waar vaak alleen maar wordt gedacht aan techniek en software. Arthur Boone attendeerde het publiek op de invloed van beleid: “Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor sociaal beleid, dus er zijn verschillende WMO regelingen. Wil je flexibel doelgroepenvervoer realiseren, dan moeten gemeenten goed gaan afstemmen met elkaar.” Henk Meurs benadrukte wel het belang van innovatie op dit gebied: “Als we het over slimme mobiliteit hebben dan zou slimme technologie en ICT de kloof tussen verschillende systemen kunnen overbruggen wat betreft doelgroepenvervoer.”

Ook werd er tijdens de sessie aandacht besteed aan het project SL!M Heijendaal en de bijbehorende GoAbout app die op dezelfde dag gelauncht werd. Deze app integreert verschillende ov-vervoerders en berekent zo de snelste route. Marieke Kassenberg van de provincie Gelderland heeft het project toegelicht en het publiek geënthousiasmeerd om de app te gaan gebruiken. Henk Meurs gebruikte een vergelijking met de ICT sector: “Niet zo lang geleden bestonden daar ook allemaal afzonderlijke systemen, die gecombineerd werden in Windows. We zijn nu in de transitie naar één dominant mobiliteitssysteem waarin verschillende afzonderlijke deelsystemen worden gecombineerd.” De verwachting is om binnen vijf jaar grote stappen te hebben gezet in de richting van een dergelijk mobiliteitsplatform. Ook het nieuwe kabinet wil hier ruimschoots inzet op plegen.

Na de inspiratiesessie werden deelnemers uitgenodigd voor een rondleiding in het nieuwe gebouw van de faculteit Tandheelkunde en aansluitend was er ruimte voor een borrel. Onder het genot van een hapje en een drankje werden interessante discussies voortgezet en contacten uitgewisseld om toekomstige samenwerkingen aan te gaan. Ook was er de gelegenheid om de recent gepensioneerde Kees Walraven te bedanken voor zijn inzet voor het Breng Kenniscentrum als secretaris. Na afloop klonken er veel enthousiaste en positieve geluiden over de inhoud van de dag.  

 

 

Delen:

Facebook Twitter Linkedin Email Pinterest